Actualment molts joves opten a a fer-se tècnics esportius com a sortida laboral. Les característiques i funcions de tècnic per a la majoria de modalitats esportives són clares i definides. Però en l’esquí, deixant de banda a aquells futurs tècnics de clubs d’esquí alpí, la resta han de ser conscients que el rendiment esportiu no seria l’objectiu final. Per això, des de la nostra escola trobem més adient parlar de professor d’esquí que de tècnic esportiu. Per un professor d’esquí l’objectiu és ensenyar a un perfil d’alumnes molt divers i variat.

        

Una anècdota:  un futur tècnic es planteja “entrenar” a la Mare d’en Messi i no a Messi? A Descens opinem que a vegades es té una visió distorsionada del que suposa ensenyar a esquiar. No es té prou clar quin ha de ser el perfil d’un tècnic que s’ha de dedicar a l’ensenyament de l’esquí.

 

Un altre aspecte que crida l’atenció és el nivell d’esquí dels aspirants a tècnic. Desprès de seguir amb certa regularitat les proves d’accés, hem detectat que sovint es confon comoditat amb correcció tècnica.  Tenim la impressió que existeix un sobrevaloració personal del nivell d’esquí. Baixar amb certa velocitat per tot arreu no és suficient. Esquiar de manera controlada executant viratges tècnicament correctes de diferent radi en diferents pendents i condicions no és fàcil.

En les proves d’accés també hem detectat la dificultat que els hi suposa als aspirants (exceptuant aquells que venen del món de la competició) la superació de la prova d’eslàlom gegant. Amb un nivell d’esquí correcte es pot aconseguir sobreviure en solvència en un eslàlom. Creiem que l’eslàlom és la manera més objectiva d’avaluar el nivell tècnic de manera encoberta. Posa en evidència certes mancances tècniques. Esquiar en un eslàlom ha de ser una qüestió més tàctica que tècnica. Amb un nivell d’esquí insuficient l’esquiador està més pendent del traçat que d’esquiar de manera fluïda. No es té automatitzat el gest tècnic.

Comentat tot això, es podria arribar a la conclusió que només poden a aspirar a tècnic aquells esquiadors que provenen de la competició i tampoc és això. Des de @DescensEE  recomanem a tot aquell esquiador que sent la motivació de ser tècnic esportiu en esquí alpí que no ho deixi a la sort. Des de Descens volem assessorar, explicar que suposa ser professor d’esquí. Preparar i orientar des de com passar un traçat d’eslàlom a valorar el nivell d’esquí per afrontar amb més garantia d’èxit la prova d’accés a tècnic esportiu en esquí alpí.

 Les proves d’accés esquí alpí i snowboard requereixen preparació, no provis sort, prepara’t

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Publicar comentari